Over KuKuG

De Kunst- en Cultuurgemeenschap Bocholt (KuKuG) is een vereniging van kunst- en cultuurmakers en belangstellenden/donateurs. KuKuG staat open voor de meest uiteenlopende disciplines en genres:

  • Schilderkunst
  • Tekenkunst
  • Grafiek
  • Beeldhouwkunst
  • Literatuur en poëzie
  • Muziek, zang

  • Dans
  • Theater
  • Conceptuele kunst
  • en nog veel meer…

De leden komen voornamelijk uit Bocholt en omgeving en daartoe rekenen we ook de Achterhoek, de streek aan de Nederlandse kant van de grens.

KuKuG is voortgekomen uit de freie KulturKommune Bocholt (fKK), een los verband zonder juridische status. KuKuG daarentegen is een geregistreerde vereniging die is ondergebracht in de aanbouw van het Lernwerk aan de Industriestraße. Het adres van de vereniging is Herdingstraße 5.

Bocholter Kunst- und Kultur-Gemeinschaft (KuKuG)

De fundamentele doelen, doelstellingen, taken en richtlijnen van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten en de missieverklaring:

KuKuG wil het culturele landschap in en rond Bocholt actief helpen vormgeven en ontwikkelen en op verschillende manieren bijdragen aan het zichtbaar maken van cultuur als elementair onderdeel van de samenleving.

KuKuG wil een open, uitnodigende centrale ontmoetingsplaats zijn. Activiteiten, evenementen en spontane ontmoetingen zijn bedoeld om uitwisseling, gemeenschapszin, inspiratie en dialoog te bevorderen en nieuwe ideeën te genereren en te initiëren.

KuKuG hecht veel belang aan samenwerking met andere lokale kunst- en cultuurinstellingen in Duitsland en ook in Nederland om grensoverschrijdende kunst- en cultuurprojecten te realiseren.

KuKuG biedt haar leden actuele informatie over culturele evenementen en een podium voor ontmoeting, uitwisseling en samenwerking. Verder wil de vereniging artistieke ontwikkeling bevorderen en samen met de leden evenementen, projecten en tentoonstellingen organiseren en ontwikkelen. En ten slotte beoogt KuKuG kruisbestuiving tussen de diverse disciplines in kunst en cultuur. 
De term “kunst- en cultuurgemeenschap” impliceert een gemeenschappelijke oriëntatie en wederzijdse ondersteuning met behoud van individualiteit.

KuKuG’s nest

Het KuKuG-gebouw beschikt voor haar activiteiten over twee verdiepingen van in totaal ongeveer 270 vierkante meter. De ruimten zijn flexibel in te richten, waardoor een breed scala aan activiteiten mogelijk zijn. Denk aan tentoonstellingen, performances, bescheiden muziekoptredens, lezingen, discussies en workshops. Ook kunnen kunstenaars er tijdelijk aan de slag. Aldus wordt de locatie en de omgeving met haar textielgeschiedenis een bruisend cultuurpaleis waar bezoekers van allerlei pluimage van harte welkom zijn en kunnen ervaren hoe de creatieve dynamiek van vroeger op eigentijdse wijze wordt voortgezet.